Utbildningsprojekt
Värnamo Näringsliv AB har sedan en låg tid tillbaka strategisk kompetensförsörjning som prioriterat arbetsområde. Just nu pågår ett kompetensutvecklingsprojekt, med syfte att utveckla regionens företag och dess personal.

Utifrån en förstudie, gjord på 76 av Värnamo Näringslivs medlemsföretag, har ett utbildningsprogram tagits fram för att tillgodose det kompetensutvecklingsbehov som finns bland våra medlemmar. Utbildningsprogrammet består av 20 olika utbildningar och innefattar sammanlagt 1500 utbildningsplatser.

UTBILDNINGSPLATSER
De medlemsföretag som deltog i förstudien har blivit tilldelade ett antal utbildningsplatser. Kostnaderna för de tilldelade utbildningsplatserna betalas inom ramen för projektet. I utbildningskatalogerna kan du se vilka kurser som kommer att hållas. På Codeqs hemsida hittar du utbildningskalendern där du kan se när utbildningarna kommer att hållas.

EXTRAUTBILDNINGAR
Alla företag som är medlemmar i Värnamo Näringsliv har även möjlighet att köpa extra utbildningsplatser till ett förmånligt pris. Extrautbildningarna genomförs då tillräckligt många anmälningar finns. Kontakta Johan Sandahl eller Susanne Malmquist på Codeq AB för anmälan till extrautbildningarna eller om du har önskemål om övriga utbildningar utöver de som erbjuds.

PROJEKTORGANISATION
Projektet ägs av Värnamo Näringliv AB och beräknas pågå till sommaren 2011. Projektledare är Codeq AB och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Ytterligare information
Åza Ryden
VD
Mobil: 070-698 78 48
aza@varnamo-naringsliv.se

Johan Sandahl
Projektledare, Codeq AB
Tel. 0370-51 59 96
johan.sandahl@codeq.se

Susanne Malmquist
Codeq AB
Tel. 036-440 99 96
susanne.malmquist@codeq.se

Länkar
Codeqs hemsida

Kataloger
Utbildningskatalog

Utbildningskatalog extrakurser

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev nr 1

Nyhetsbrev nr 2